Har ni en utmaning som behöver lösas på ett effektivt sätt, en strategi som ska tas fram, eller en satsning som behöver samordning? Facilitering av processer, idéer och möten är vår specialitet.

Business People with Jigsaw Puzzle and Teamwork ConceptVi stöttar team, företag eller organisationer i utvecklingsprocesser och projekt, för att nå fokus, samsyn och kunna utkristallisera mål och nå tydliga resultat. Vi kan bidra med att koordinera alla deltagande parters medverkan, skapa tydliga handlingsplaner och strategier och stötta alla på vägen. Samt inte minst överbrygga alla de hinder och utmaningar som bruka dyka upp längs vägen!

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att leda satsningar och samarbeten inom såväl privat och offentlig sektor som akademi och civilsamhället, på regional och nationell nivå. Våra processledare har nått framgång för en rad strategiskt viktiga satsningar och samverkansprojekt, och bistår även andra processledare med coachning, handledning och utbildning.

Sammanhållande kraft och problemhantering

Våra processledare bidrar med trygghet, tydlighet och inspiration till en process. Det kan vara värdefullt att anlita en facilitator som kommer utifrån med friska ögon, som kan koordinera och förstärka idéer och kompetens, och bidra med den sammanhållande kraft som behövs för att en satsning ska få större effekt och nå till nästa nivå. Samskapandeprocessen är central för oss, där alla inblandade bidrar till både problemformulering och slutresultat. Co-creation – på riktigt.

Vägen till framgång ser inte alltid ut som folk tror att den gör. Vi vet verkligen vilka fallgropar och trassliga situationer man kan hamna i, och framför allt hur man kan sa sig ur dem och hitta vägar framåt utifrån kärnan i den aktuella satsningen.

Leda samverkan & projekt

“Samverkan och partnerskap sker inte mellan organisationer, utan mellan människor”. Så sa ofta en koncern-VD som vi vi arbetat mycket, och vi håller fullständigt med. Vår expertis är mellanmänskliga processer och hur man kan arbeta mot ett gemensamt mål för att nå det önskade resultatet. Hur får man en grupp att arbeta effektivt, inspirerat och målinriktat? Hur kan allas krafter användas på ett smart sätt – både före, under och efter en satsning? Vi har skaffat oss en gedigen samverkanskompetens och handlingskompetens, vilket kan vara till stor nytta för våra kunder.

När vi arbetar med processledning och projektledning bygger arbetet alltid på en verksamhetsnära analys och en förståelse för hur mänsklig utveckling fungerar i praktiken. Processen är i fokus, där alla nyckelpersoner får en möjlighet att bidra till både problemformulering och slutresultatet. Aktivt lyssnande på flera nivåer, coachande förhållningssätt, kollegial handledning och resultatorienterat arbete som ska utmynna i konkreta åtgärder och värdeskapande resultat, är viktiga ingredienser i våra uppdrag.

Facilitera workshops och strategiskt viktiga möten

Många gånger kan en satsning behöva en tillfällig vitamininjektion. Här kan vi gå in och stötta befintliga projektledare, projekt, styrelser, team och organisationer med att designa och processleda en workshop eller ett strategiskt viktigt möte. Vi skräddarsyr då upplägget efter era önskemål. Här kan du läsa mer om en rad exempel på sådana workshops vi faciliterat.

Se också vår konsult Jenny Eklunds uppdrag som moderator.

Exempel på processer vi faciliterat och/eller lett

  • Koordinator för Umeå 5g, ett Triple Helix samverkansprojekt för att bygga en testmiljö för ny teknik i Umeå stad, 2018-2019.
  • Process- och innovationsledare för VLL Innovation AB, Sveriges första landstingsägda innovationsbolag, som fokuserade på att lösa vårdens problem med hjälp av innovativa partnerskapscase mellan offentlig sektor och bolag, 2014-2018
  • Processledning och samordning inför nationellt e-lärandeprojekt, 2015
  • Västra Götalandsregionen: Försäkringsmedicinsk kompetensutveckling för läkare 2015
  • Ansvarig för pedagogiskt certifieringsprogram för KSU 2012-2014
  • Projektledare för EU-Projekt Västerbotten – berättarnas län (Region Västerbotten) 2012-2014 och Skriv ditt liv 2005-2006
  • Umeå universitet: lett pedagogisk utveckling av UmUs lärplattform Cambro
  • Projektledare för Learningnet.se.
  • Processledning av mängder av workshops, strategidagar, utbildningsdagar, utvecklingsprogram

Sagt om våra tjänster

“Jag har i tjugo års tid arbetat med olika projekt inom kultursektorn. I det senaste projektet, Västerbotten – berättarnas län, har jag den stora förmånen att samarbeta med Sprind och Jenny Eklund. Jag har aldrig tidigare stött på någon som så snabbt och effektivt som Jenny kan plocka fram och fånga upp vad som är det mest väsentliga i ett projekt eller en verksamhet. Och (ännu bättre…) som lika effektivt och samtidigt ödmjukt hela tiden hjälper till att förbättra och utveckla vår verksamhet.”
/Anders Karlsson, Region Västerbotten

“Jenny Eklund har en fantastiska förmåga att handleda och få fram många bra saker vi alla bär på utan att själva förstå det.”
/verksamhetschef

“En rejäl skjuts i arbetet med våra försäkringsmedicinska utbildningar! Gav många handfasta och praktiska tips som kommer ge positivt resultat direkt under våra utbildningsdagar. Vi fick även förslag på hur vi kan arbeta långsiktigt för att förändra och utveckla de organisatoriska förutsättningarna för våra försäkringsmedicinska utbildningar. Vi fick mycket inspiration och ser fram emot fortsatt samarbete med Thomas Fritz och Sprind.”
/Karin Starzmann, Västra Götalandsregionen

”Efter två dagars intensivt arbete under Jenny Eklunds ledning har vi fått något abstrakt att bli tydligt och klart. Tack! För mycket god vägledning i projektarbetet och för din fantastiska förmåga att handleda och få fram många bra saker vi alla bär på utan att själva förstå det.”
/Suzanne Habra, verksamhetchef i Solna kommun.

“Jag lämnar mina varmaste rekommendationer till andra att anlita Jenny Eklunds kompetens. Under de år som vi har samarbetat har hon alltid levererat det eftersökts och mer därtill – med professionalism, lyhördhet och nyskapande tankegångar.”
/Tomas Wennström, fd ombudsman ABF

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *