Kunskap ses i många sammanhang som den viktigaste tillgången en organisation eller företag har, och kompetensutveckling blir därför avgörande för framtiden. Vi hjälper er nå längre – genom pedagogisk certifiering kan era utbildningsinsatser hålla en så hög kvalitet som möjligt.

undervisningDet är viktigt att tiden för personalens kompetensutveckling används på rätt sätt. Ofta ska mycket hinnas med på kort tid och kravet på att kunna leverera kurser med hög kvalitet ökar. Att ha utbildare med certifierad pedagogisk kompetens i den egna organisationen eller för det externa utbildningsföretaget är ett effektivt sätt att kvalitetssäkra lärandet.

Kunskap är ofta den viktigaste tillgången en organisation eller ett företag har. Att medarbetare har hög kompetens inom sitt arbetsområde blir avgörande för konkurrensfördelar och framgång. Det blir därför viktigt att utbildningsinsatser har så hög kvalitet som möjligt, ger rätt resultat för deltagarna samtidigt som de är kostnadseffektiva.

Vi kan hjälpa er utveckla en pedagogisk certifiering som är utformad utifrån de förutsättningar som råder i er bransch och organisation. Med branschspecifika riktlinjer, forskningsrön och pedagogiska mål som utgångspunkt skapar vi en certifieringsprocess för pedagogisk kompetens som kan integreras i befintlig kompetensutvecklingsstrategi. Resultat blir en tydlig och transparent process som lätt kan mottas och förstås av medarbetare på alla nivåer i företaget eller organisationen.

Ni kan också välja att använda er av SprindCert®, en process som grundar sig på den pedagogiska certifiering som används inom svensk kärnkraft som ser till att kvalitetssäkra och utveckla er kompetensutveckling utifrån pedagogiskt allmängiltiga, resultatinriktade kriterier.

Det finns en kärna av grundläggande faktorer i de certifieringar som vi utvecklar:

  • allt innehåll i processen är baserat på förankrade kriterier
  • fokus på pedagogisk utveckling, inte kontroll
  • optimal variation i underlaget för bedömning
  • utgår från forskning om bedömning av pedagogisk skicklighet
  • certifiering sker av obeorende extern konsult med hög kompetens att bedöma pedagogisk skicklighet

Vi erbjuder möjlighet att utveckla certifieringsprocessen men kan även stå till tjänst med externa certifierare. Vi kan tillhandahålla ett nätverk av pedagogiska konsulter som arbetar med pedagogisk utveckling inom högre utbildning samt andra med pedagogiskt kunnande. Vår ambition är att matcha branschområde med konsultens ämnesbakgrund. Därför har vi konsulter med lång erfarenhet av undervisning inom till exempel teknik, naturvetenskap, ekonomi, samhällskunskap, IT och lärande samt många andra områden.

Processledare

Thomas Fritz: Erfaren pedagogisk konsult inom universitet och högskola samt uppdrag för näringslivet.

Exempel på uppdrag

Svensk Kärnkraftssäkerhet och Utbildning (KSU). Extern sakkunnig och certifierare under 2012-2017. Här kan du läsa mer om det uppdraget.
Chalmers tekniska högskola. Pedagogisk sakkunnig vid anställnings- och befordringsärenden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *