pedagogik

Det viktigaste med en utbildning är inte att den genomförs – utan vilket resultat den ger. Vi hjälper dig få fokus på effekten av de utbildningar som du har ansvar för.

Att kunna tänka om och lära nytt är eftertraktade förmågor hos många företag och organisationer och nödvändigt i dagens och morgondagens arbetsliv. Att medarbetare har hög kompetens inom sitt arbetsområde blir avgörande för framgång.

Det blir därför viktigt att satsningar på utbildning genomförs med så hög kvalitet som möjligt, ger avsedd effekt för deltagarna samtidigt som de är kostnadseffektiva. (Här kan du läsa mer om vår syn på kompetensutveckling.)

Sprind hjälper företag och organisationer att optimera sina medarbetares lärande under kompetensutveckling. Vi hjälper utbildare och instruktörer att bli skickligare på att nå fram och lyckas med sina mål, och organisationer att designa en utbildning eller kompetensutvecklingsinsats som ger så bra resultat som möjligt.

Det är i slutändan resultatet av utbildningen eller kompetensutvecklingen som räknas – har deltagarna verkligen lärt sig det som det var tänkt? Genom våra mål- och resultatinriktade metoder hjälper vi företag och organisationer med höga kvalitets- eller säkerhetskrav att säkerställa att medarbetarna verkligen kan de som de ska kunna.

Vi har lång vana av initiera, stödja, genomföra och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete inom både näringsliv, skola, universitet och organisationer.

Att hjälpa andra utbilda och lära

Thomas Fritz, utbildningsexpertPedagogisk kompetens kan beskrivas som förmågan att stötta andras lärande. Det är inte samma sak som kunskap i pedagogik. Man kan ha pedagogisk kompetens, mer eller mindre utvecklad, utan att ha studerat ämnet pedagogik. Men för att på ett professionellt och effektivt sätt kunna stötta andras lärande är det viktigt att denna kompetens kan synliggöras, både av varje enskild lärare och inom organisationen, för att kunna arbeta professionellt med att höja kvaliteten.

Sprind hjälper företag, organisationer och enskilda utbildare att hitta utvecklingsområden och styrkor kopplat till den pedagogiska kompetensen och föreslår en relevant uppsättning aktiviteter som stöttar utvecklingen mot optimalt lärande i varje utbildningssituation.

Förutom konsultation kring design och utvärdering av utbildningar, så håller vi också kurser för utbildare. Läs mer om våra föreläsningar och kurser om utbildning.

Pedagogisk certifiering

Det är viktigt att tiden för personalens kompetensutveckling används på rätt sätt. Ofta ska mycket hinnas med på kort tid och kravet på att kunna leverera kurser med hög kvalitet ökar. Att ha utbildare med certifierad pedagogisk kompetens i den egna organisationen eller för det externa utbildningsföretaget är ett effektivt sätt att kvalitetssäkra lärandet. Här kan du läsa mer om vårt arbete med pedagogisk certifiering.

Exempel på uppdrag och engagemang

  • Västra Götalandsregionen: Försäkringsmedicinsk kompetensutveckling för läkare 2015
  • Svensk Kärnkraftssäkerhet och Utbildning (KSU): Extern sakkunnig och certifierare under 2012-2017. Här kan du läsa mer om det uppdraget.
  • Chalmers tekniska högskola: Pedagogisk sakkunnig vid anställnings- och befordringsärenden.
  • Umeå universitet: pedagogisk konsult vid UPL, Universitetspedagogik och lärandestöd (anställning i 10 år). Lett pedagogisk utveckling av universitetets lärplattform Cambro
  • Grundare av tankesemedjan OmBildning.
  • Projektledare för Learningnet.se.
  • Mängder av personaldagar, utbildningsdagar, utbildningsprogram

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *