Strategisk kommunikation för projekt. Public Affairs-insatser. Samhällskommunikation. Personlig rådgivning inför mediakontakter eller viktiga presentationer.

En professionell kommunikation bidrar till att en verksamhet eller satsning kan excellera. Efter 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete inom både offentliga och privata satsningar – och många samverkanssatsningar mellan sektorerna – har vi mycket goda erfarenheter kring vilka strategier och åtgärder som fungerar, och vilka fallgropar det är klokast att inte fastna i.

Det som kännetecknar våra insatser är att de inte bara bygger på teorier utan också väl beprövad erfarenhet, och vi kan därför snabbt identifiera kärnan i det som behöver åtgärdas i just den aktuella situationen. Efter behov och tillgänglig budget.

För satsningar

Vi bistår projekt och verksamheter med strategiskt och operativt kommunikationsstöd för intern dialog, extern marknadskommunikation eller samhällskommunikation. Företag kan få stöd i public affairs; hur de på bästa sätt kan nå fram till offentliga aktörer för en dialog.

Våra insatser kan handla om alltifrån att identifiera informationsbehov, upprätta fungerande kommunikationskanaler, identifiera viktiga målgrupper och stake holders, skapa narrativa metoder, marknadsföringsstrategier och informationsmaterial, till att genomföra intervju- och utvärderingssatsningar eller uppnå en bredare dialog med kunder/invånare.

För ledare och chefer

  • Personligt rådgivning för kommunikationsstrategier eller praktiskt kommunikationsstöd, för exempelvis snabb rådgivning inför en viktig intervju eller ett viktigt framträdande
  • Personlig talarträning
  • Ledarcoachning