Vill du få stöd att utvecklas? Ha ett bollplank för att komma vidare? Få hjälp att lösa ett problem, eller uppnå ett viktigt mål? Då kan professionell coachning och/eller handledning vara något för dig.

Här nedan beskriver vi de tjänster vi erbjuder för att stötta ledare och medarbetare inom företag och organisationer, samt privatpersoner. Här finns exempel på kunder och satsningar vi coachat och handlett. Information om våra coacher/handledare finns längst ner på sidan.

Fakta om coachning

Coachning är dels ett förhållningssätt, och dels en metod. Många tror att coachning handlar om att ge råd, medan det snarare är tvärt om. Coachning skiljer sig från många andra metoder bland annat genom att inte komma med färdiga lösningar eller fastna på “varför blev det såhär”. Ett coachande förhållningssätt handlar om att tro på varje individ eller grupps förmåga att utvecklas och lösa problem, att ta ansvar för sitt eget arbete och sitt eget liv. Coachande är en lärprocess; att hjälpa personer att själv få syn på vad som händer och besluta hur man ska gå vidare.

Ofta behövs det en utomstående part som kan bistå med nya perspektiv, och som gör att man kommer vidare från sina egna invanda tankebanor, eller får incitament att äntligen ta tag i eller följa upp det där man tänkt göra.

En professionell coach hjälper dig/er att hitta lösningar på utmaningar, eller vägar framåt i en process, genom en tydlig samtalsteknik. En coach är expert på förändringsprocessen, men behöver inte vara sakkunnig inom kundens kompetensområde. Coachen stärker och hjälper på olika sätt alla inblandade att själva komma vidare – genom att belysa, reflektera och fråga.

Coachning är tydligt, rakt, och effektivt. Metoden är mycket målfokuserad och handlingsinriktad och uppmanar den som deltar att komma till nästa nivå. Coachning kan ske individuellt, i par eller i grupp.

”Jag blir alltid lika förbluffad över vilka konkreta resultat jag får när jag får hjälp av Jenny, och så snabbt dessutom. Det är toppen! Alla borde ha en coach.”
/Verksamhetsledare i offentlig förvaltning

”Jag måste medge att jag var skeptisk innan, man hade ju hört så mycket konstiga saker om coachning. Men det visade sig vara något helt annat än jag trott. Tydliga och fokuserade samtal som utmynnade i konkreta uppgifter som gav mitt företag en kick i precis rätt riktning.”
/PF, konsult

Coachning i arbetslivet

Vi erbjuder professionell coachning till dig som är företagare, ledare eller medarbetare och som vill komma vidare i din utveckling, eller få stöd att lösa en specifik situation. Coachningen sker antingen vid tre stycken enstaka tillfällen (vid akuta situationer), eller regelbundet under tre till sex månader (under en utvecklingsprocess).

Ibland är det ett litet team eller en hel grupp som behöver coachning, för att komma vidare tillsammans. Vi finns då med som ett bollplank under en överenskommen period.

Coachning för privatpersoner

Vi coachar även privatpersoner som önskar stöd i sin livssituation. Även här kan du välja att boka enstaka coachsessioner eller under en längre period. Hör av dig till oss för mer information om priser och upplägg.

Våra coacher & handledare

Sprinds ena grundare Jenny Eklund har lång erfarenhet av att jobba med utveckling för både ledare och grupper, och är diplomerad coach, utbildad i både svensk och amerikansk regi enligt riktlinjer från ICF, International Coach Federation. Jenny är tydlig, varm, humoristisk och räds inte de där frågorna som behövs för att du/ni ska komma vidare. Jennys expertis innefattar också kommunikation och innovation. Hon coachar mestadels på distans och tar emot nya klienter 2020 i mån av tid.

Sprinds andra grundare Thomas Fritz är en erfaren processledare, utbildare och handledare. Thomas är lugn, trygg och inkännande, och har en särskild förmåga att balansera upp konfliktfyllda situationer. Thomas har en lång bakgrund inom lärande har handlett en mängd andra utbildare och medarbetare inom digitalisering och coachande förhållningssätt.

Oftast kan du anlita var och en för sig, men för större och/eller mer komplexa uppdrag arbetar Jenny och Thomas tillsammans för att skapa en trygg och coachande miljö, och för hjälpa till att lösa knutar och konflikter som uppstått i verksamheten.

Vi samarbetar också med andra utvalda professionella coacher när det gäller större uppdrag, som till exempel i ledarskapsprogram med många deltagare. Alla våra coacher har tystnadsplikt.

Citat från våra klienter:

“Jag anser att coachning passar bra för ledare i utveckling, som därigenom deltar i en mål- och handlingsstyrd process. Coachning hjälper ledaren att hitta sin egen kunskap och kreativitet och ta nästa steg i livet. Coachen stödjer och utmanar individen eller teamet att nå målen.
Jenny Eklund har levererat som coach och utbildare för mig och min personal, med såväl kompetens som engagemang, och med både hjärta och hjärna. Resultatet blir över förväntan. Högsta betyg! Jag fortsätter gärna samarbetet med Sprind AB”
/Anna-Lena Bergman, chef på Elevhälsan i Umeå kommun

“Vi har blivit coachade av Jenny Eklund i flera omgångar i vårt företagande. En av hennes största styrkor är att hon alltid har utgått ifrån vilka vi är och vad vi vill – inte ifrån vad man ”ska” göra för att lyckas med sin affärsidé. Hon kom alltid till våra träffar engagerad och intresserad, och hade alltid 100 % fokus på oss och på vårt företag. Jennys affärscoachning har bland annat hjälpt oss att:

  • formulera en vision som speglar vad vi vill med vårt företag och att sätta konkreta mål som tar oss närmare den visionen
  • se och dra nytta av varandras styrkor och att fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden på ett sätt som stärker företaget
  • hitta en balans mellan arbete och privatliv och att välja arbetssätt som speglar våra ambitioner och drömmar, både som privatpersoner och företagare.”

/Hanna Selinder och Lisa Rönnblom, Bättre Text AB

”Coachningen med Jenny tog min karriär till en helt ny nivå. Det var en fantastisk hjälp att tränga in bakom och förstå mina utmaningar och beteenden. Otroligt effektivt och blottade verkligen mina förbättringsområden och gav ett helt nytt djup och perspektiv! Det blev helt avgörande för min personliga utveckling – helt enkelt en milstolpe i min livsresa.”
/Robert Winroth, landstingsråd för miljöpartiet i Västerbotten

Här finns fler citat från coachklienter vi arbetat med.

Alla borde ha en

Lyssna också på Googlechefen berätta om det bästa råd han någonsin fått. Först tyckte han det var konstigt att han som var så framgångsrik skulle ha en coach – men sedan insåg han att de flesta borde ha en:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *