MÅL OCH MENING

Mål och visionsarbete behöver inte innebära diffusa, övergripande ord utan innehåll. Tvärt om kan det utgöra viktiga grundstenar som ger inspiration, fokus och nödvändig tydlighet inför såväl nya [...]

VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN

Vilka värderingar och etiska utgångspunkter ska genomsyra vår verksamhet? Finns det ett önskvärt sätt att företräda verksamheten, och vilka kriterier ska ligga till grund för det? Under dagen [...]

KREATIV WORKSHOP

Har ni ett ämne som behöver avhandlas på ett kreativt sätt, en strategi som behöver tas fram eller ett problem som behöver lösas? Vi skapar ramar, passande övningar och leder arbetspasset med en [...]

TEAMBUILDING

Olika kommunikationsövningar som leder till att en grupp får umgås och utvecklas på ett nytt sätt tillsammans. Övningarna efterföljs alltid av diskussion och analys kring processen och resultatet.

MASTERMIND SESSION

Bygger på en effektiv metod för handfast kollegial handledning. Varje deltagare i gruppen får under passet möjlighet att sitta i “heta stolen” och få konkreta tips och råd från sina kollegor i en [...]