MEDIETRÄNING

Vässa dina förmågor att nå ut i media. Kursen ger konkreta tips och övningar i att skriva pressmeddelande och bli intervjuad, samt grundläggande kunskap om hur journalister jobbar och hur [...]