MÅL OCH MENING

Mål och visionsarbete behöver inte innebära diffusa, övergripande ord utan innehåll. Tvärt om kan det utgöra viktiga grundstenar som ger inspiration, fokus och nödvändig tydlighet inför såväl nya [...]

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Ett coachande förhållningssätt handlar om ett synsätt och en samtalsmetod för att uppmuntra andra att leda sig själva. Coachande kommunikation skapar förutsättningar för utveckling, mening, [...]

MITT LEDARSKAP

Detta är ingen traditionell ledarutbildning med fakta och teorier om ledarskap och chefskap, det utgår vi ifrån att ni har fått på annat håll. Vi jobbar här med att stärka den personliga [...]