Hjälper dig som utbildar att bli skickligare på att öka din pedagogiska förmåga så du kan nå fram och stärka lärandet hos dina kursdeltagare.

Effektivt lärande 1 passar den som är ovan att utbilda. Effektivt lärande 2 är nästa nivå, en fortbildning för den erfarne utbildaren som vill vässa sin pedagogiska kompetens.

Effektivt lärande steg 1

Du är experten – men hur ska du förmedla din kunskap till andra på bästa sätt? Det här är en kurs för dig som känner dig trygg i ditt kunnande men vill utveckla säkerhet i utbildarrollen.

Idag är det många som förväntas undervisa, utbilda och föreläsa i sitt yrke – både online och offline. Men hur lär man andra på ett effektivt sätt?

Vi hjälper dig omvandla dina professionella kunskaper inom ditt område till ett utbildningstillfälle eller en kurs som ger maximalt utbyte för dina deltagare eller kunder. Du får också stöd att hitta och/eller förfina din egen personliga undervisningsstil och informationssätt – i kombination med de bästa beprövade knepen för att nå fram med ett budskap.

Ur innehållet
 • De 7 vanligaste misstagen som utbildare gör
 • Vem och hur är du som utbildare, och vad är din drivkraft?
 • Så skapar du en utbildning som ger avsedd effekt
 • Anpassa ditt budskap efter lärandeprocessen
 • Pedagogiska tips och tricks
 • Så får du motiverade och engagerade kursdeltagare
 • Coachande förhållningssätt som utbildare

Effektivt lärande steg 2

Hur kan du få kursdeltagare att bli mer engagerade? Hur utformar man prövande inslag som ett lärtillfälle? Hur kan du få den egna organisationen att inse betydelsen av att satsa på kompetensutveckling? Denna kurs fokuserar på övningar i flera steg och utgår från en helhetssyn på utbildning.

Kursen handlar om att skapa lärande som ger rätt effekt, och ger förnyade kunskaper i hur du på bästa sätt kan jobba i undervisningssituationen, hitta nya former för kompetensutveckling eller metoder för kvalitetssäkring genom resultatuppföljning, utvärdering och kommunikationsinsatser.

Vi bjuder på en verktygslåda med tips och tricks för att skapa ett bättre lärande; där dina kursdeltagarna blir mer aktiva, engagerade och tar ansvar för den egna lärprocessen.

Ur innehållet:
 • Tips på konkreta metoder som ger direkt effekt i klassrummet.
 • Så kan du utveckla professionalitet med kollegialt erfarenhetsutbyte i kompetensutvecklingen.
 • Konstruktiv länkning – så får vi undervisningens delar att hänga ihop.
 • Formativ utvärdering – en effektiv reflektion för djuplärande.
 • Att arbeta med pedagogisk utvecklingsarbete i en organisation som inte alltid förstår värdet av denna typ av verksamhet.

Anpassas utifrån medarbetarnas pedagogiska kompetens och organisationens utmaningar. Riktar sig till lärare, utbildare, programansvariga, studierektorer eller andra med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor i pedagogisk verksamhet.

Processledare och utbildare för denna dag Thomas Fritz, pedagogisk utvecklare med 15 års erfarenhet av att att stötta lärare i att utveckla sin pedagogisk kompetens.

”En rejäl skjuts i arbetet med våra försäkringsmedicinska utbildningar! Gav många handfasta och praktiska tips som kommer ge positivt resultat direkt under våra utbildningsdagar. Vi fick även förslag på hur vi kan arbeta långsiktigt för att förändra och utveckla de organisatoriska förutsättningarna för våra försäkringsmedicinska utbildningar. Vi fick mycket inspiration och ser fram emot fortsatt samarbete med Thomas Fritz och Sprind.”
/Karin Starzmann, Västra Götalandsregionen