Under den här kursen får du grundläggande förståelse över vad coachande förhållningssätt innebär, hur det kan vara till nytta för dig, och en konkret träning i att leda coachande samtal.

Vad är coachning? Ett coachande förhållningssätt handlar både om ett synsätt, och en konkret metod för att samtala, lyssna och hålla möten.

En coachande kommunikation lär andra att leda sig själva och är ett värdefullt verktyg som på olika sätt kan stötta och locka fram både svar och handling från en medarbetare eller klient. Det skapar förutsättningar för utveckling, mening, skaparkraft, effektivitet och vilja till ansvar. Vilket i förlängningen också leder till större trivsel och lönsamhet på en arbetsplats.

Coachande tekniker är ovärderliga att kunna för dig som är ledare, chef, säljare, eller utbildare! Denna kurs är designad för att ge dig de viktigaste nycklarna i form av kunskap och konkreta metoder och frågor, för att du ska kunna kunna använda dig av ett coachande sätt i din vardag. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med professionell coachning och handledning som metoder för utveckling.

Innehåll i kursen

  • Hur kan coachning och handlingsfokuserade samtal användas som verktyg i jobbet?
  • Vad innebär ett coachande förhållningssätt i praktiken?
  • Kraftfulla coachfrågor – hur man ställer dem och när det är läge
  • Effektiv feedback
  • Lär dig lyssna på flera nivåer
  • Våra största hinder vid samtal och samarbete – och knep för att möta dem!

Upplägget är två-tre kursdagar + individuell coaching för varje deltagare.

Sagt av kursdeltagare

“Den här kursen väckte både “aha” och “oh shit”- insikter. Gav förståelse kring vad det är som saknats i vår arbetsgrupp. Jag har fått mig en rejäl tankeställare, och nycklar till hur vi kanske kan få ett mer positivt arbetsklimat i mitt team framöver.”
/Teamledare i kommunal verksamhet

“Jag trodde jag kunde det här med kommunikation, men jag har fått lära mig nya samtalstekniker i hur jag ska kunna stötta mina kollegor, men också hur jag ska sluta ta ansvar för andras arbete. Coachande verktyg kan verkligen göra stor skillnad!”
/Digitaliseringsledare inom industrin