Verksamhetsutveckling

VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN – FRÅN ORD TILL HANDLING

Vilka värderingar och etiska utgångspunkter ska genomsyra vår verksamhet? Finns det ett önskvärt sätt att företräda verksamheten – och hur ska vi i så fall kommunicera med varandra, våra samarbetspartners och kunder i praktiken?

Kanske har ni redan jobbat genomgripande med värdegrund och värdskap i er organisation. Satt tydliga visioner och mål. Men vad innebär det tänket, de orden och det förhållningssättet i det dagliga arbetet?

Det som är självklart och avgörande för några är helt obegripligt eller oviktigt för andra. Dagliga vanor och rutiner som inte bara påverkar oss själva, utan alla vi interagerar med i jobbet. Om någon blir stött för hur vi (inte) uttrycker oss eller agerar, så kan vi inte göra ett bra jobb. Om vi däremot ger ett professionellt och värdeskapande bemötande, skapar det positiva mervärden och många goda ringar på vattnet hos både kunder och kollegor.

Under den här workshopen går vi igenom hur värdegrund, värdskap och kommunikation hänger ihop i praktiken och resultatet blir en konkret karta över hur ni vill agera och kommunicera på er arbetsplats.

Innehåll

  • Värdskap i praktiken, vad innebär det hos oss?
  • Så skapar värdeskapande kommunikation och ett coachande förhållningssätt
  • Hinder och frustrationer, tydlighet och tolkningar; hur vi hanterar dem?
  • Våra konkreta riktlinjer och rutiner (tas fram i slutet av dagen)

Längd

1 dags workshop.

Passar ihop  med

Detta pass är ett bra komplement till workshopen om Mål & Mening, eller kursen i Coachande förhållningssätt.

Sagt av deltagare

“Vi har jobbat med värderingar och värdegrund i flera år, och den här workshopen var ett välkommet steg vidare. Vi jobbade konkret och verksamhetsnära, och har nu skapat egna tydliga riktlinjer som hela arbetsgruppen är med på. Vi är supernöjda!”

Related Projects