Ledarskap

Mitt ledarskap

Vi jobbar här med att boosta den professionella och personliga utvecklingen hos deltagarna, för att var och en ska kunna bli den bästa möjliga ledaren i sin organisation eller i sitt företag – med utgångspunkt från de egna värderingarna och drivkrafterna.

Detta är ingen traditionell ledarutbildning med fakta och teorier om ledarskap och chefskap – det utgår vi ifrån att ni har fått på annat håll. Det här är en personlig workshop för att utveckla det personliga ledarskapet. För att kunna leda andra på ett framgångsrikt sätt så behöver jag också titta inåt och ha djup kännedom om mina egna drivkrafter, möjligheter och hinder.

Ett pass för dem som är redo att utmana och utveckla sig själva. Kombineras helst med individuell ledarskapscoachning för att nå full effekt.

Innehåll

Under kurspasset jobbar vi med att hitta svar och metoder för tre huvudsakliga frågeställningar:

  1. Vem vill jag vara som ledare?
  2. Vilka rädslor och hinder behöver jag överbrygga för att kunna utvecklas som människa och leda andra?
  3. Mitt bidrag till världen: vilka styrkor och gåvor har jag att ge till andra?

Kurslängd

1-2 kursdagar

Passar bra med

Individuell coachning är ett bra komplement till ledarskapsworkshopen. Ger en ökad möjlighet att bolla ett visst ämne och utveckla sig själv.

Kurspassen om Mål och mening, Coachande förhållningssätt och förmågan att nå ut med ett budskap, är också tydligt relaterat till ledarskap.

Utvärdering från kunder

“Vi satsade på en ledarskapsutbildning med regelbundna träffar under ett år, kombinerat med personlig coachning för ledarna. Våra teamledare har ett krävande uppdrag och behövde mer utbildning för att känna sig trygga i ledarrollen i de multiprofessionella teamen.

Resultatet blev utmärkt. De resurser vi satsade på dessa workshops och utbildningar gav mer än önskat och förväntat resultat. Coachning hjälper också ledaren att hitta sin egen kunskap och kreativitet och ta nästa steg i livet. Coachen stödjer och utmanar individen eller teamet att nå målen.

Jag rekommenderar gärna Jenny Eklund och Sprind AB till liknande uppdrag. Jenny Eklund levererar, med såväl kompetens som engagemang, och med både hjärta och hjärna. Resultatet blir över förväntan. Högsta betyg!”
/Anna-Lena Bergman, chef på Elevhälsan i Umeå kommun