Verksamhetsutveckling

Mastermind Session

Bygger på en effektiv metod för handfast kollegial handledning. Varje deltagare i gruppen får under passet möjlighet att sitta i “heta stolen” och få konkreta tips och råd från sina kollegor i en viktig jobbfråga som deltagaren själv valt att få input på.

Master mind-grupper finns runtom hela världen, och kan bestå av en tillfällig sammansatt grupp, eller ett team av likasinnade som träffas regelbundet. Det viktiga är att gruppen har liknande mål och erfarenheter, och är intresserade av att engagera sig och bidra till andras framgång, såväl att lyssna på andras råd till själv.  Ofta kan ett mastermindpass ge mer än vad man hade hoppats på!

The master mind

Den kände framgångsgurun Napoleon Hill är upphovsman till begreppet. Han menade att när det händer något mycket speciellt när fler än en person spånar kring ett visst ämne, det uppstår något som han kallar för The master mind. “No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be likened to a third mind [the master mind].” Och: “Every mind needs friendly contact with other minds, for food of expansion and growth.”

Under ett master mind-pass kan varje deltagare välja ett ämne som han eller hon vill få input om, från den övriga gruppen. Var och en turas om att berätta om sitt ämne, och utifrån ett system får man sen förslag och åsikter från sina jämlikar.

Det är viktigt att alla får komma till tals på rätt sätt i den här effektiva metoden. Vi från Sprind bidrar med att lyhört och handfast facilitera och leda sessionen och se till att alla deltagare får ut det dom ska innan dagen är slut.

Berättelser från amerikanska Mastermind grupper

LÄNGD

0,5 – 1 dag, beroende på antalet deltagare i gruppen.

Passar ihop med

Mastermind-sessionen står helt för sig själv och bokas separat, men kan kombineras med vilken som helst av våra övriga kurser.

Related Projects