Lärande

EFFEKTIVT LÄRANDE 2: PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA UTBILDNING

Hur kan du få kursdeltagare att bli mer engagerade? Hur utformar man prövande inslag som ett lärtillfälle? Hur kan du få den egna organisationen att inse betydelsen av att satsa på utbildning? Denna kurs fokuserar på övningar i flera steg och utgår från en helhetssyn på utbildning.

Kursen handlar om att skapa lärande som ger rätt effekt, och ger förnyade baskunskaper i hur du på bästa sätt kan jobba i undervisningssituationen, hitta nya former för kompetensutveckling eller metoder för kvalitetssäkring genom resultatuppföljning, utvärdering och kommunikationsinsatser.

Vi bjuder på en verktygslåda med tips och tricks för att skapa ett bättre lärande; där dina kursdeltagarna blir mer aktiva, engagerade och tar ansvar för den egna lärprocessen.

Ur innehållet:

  • Tips på konkreta metoder som ger direkt effekt i klassrummet.
  • Så kan du utveckla professionalitet med kollegialt erfarenhetsutbyte i kompetensutvecklingen.
  • Konstruktiv länkning – så får vi undervisningens delar att hänga ihop.
  • Formativ utvärdering – en effektiv reflektion för djuplärande.
  • Att arbeta med pedagogisk utvecklingsarbete i en organisation som inte alltid förstår värdet av denna typ av verksamhet.

Anpassas utifrån medarbetarnas pedagogiska kompetens och organisationens utmaningar.

Riktar sig till lärare, utbildare, programansvariga, studierektorer eller andra med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor i pedagogisk verksamhet.

Processledare och utbildare för denna dag Thomas Fritz, pedagogisk utvecklare med 15 års erfarenhet av att att stötta lärare i att utveckla sin pedagogisk kompetens.

Läs mer

Vår syn på lärande och pedagogik kan du läsa mer om här:

KURSLÄNGD

1 – 2 dagar.

Nivå

Effektivt lärande 2 är en fortbildning för den erfarne utbildaren som vill höja sin pedagogiska kompetens. Effektivt lärande 1 är för ovana utbildare.

Fördjupning

Pedagogisk certifiering är vårt verktyg för att kvalitetssäkra lärandet i organisationer som jobbar med utbildning på olika sätt. Här kan du läsa mer om hur den processen går till.

Utvärdering efter kursdagen

”En rejäl skjuts i arbetet med våra försäkringsmedicinska utbildningar! Gav många handfasta och praktiska tips som kommer ge positivt resultat direkt under våra utbildningsdagar. Vi fick även förslag på hur vi kan arbeta långsiktigt för att förändra och utveckla de organisatoriska förutsättningarna för våra försäkringsmedicinska utbildningar. Vi fick mycket inspiration och ser fram emot fortsatt samarbete med Thomas Fritz och Sprind.”
/Karin Starzmann, Västra Götalandsregionen

Related Projects