Presentation, Storytelling

CORPORATE STORYTELLING – BERÄTTELSER SOM BERÖR

Storytelling är det äldsta och mest effektfulla sättet att nå fram med ett budskap. Under den här kursen får deltagarna en förståelse för hur storytelling fungerar och lär sig att skapa berättelser som kan ge liv åt vilken satsning som helst.

Många talar idag om corporate storytelling eller strategiskt berättande i jobbsammanhang. Men vad innebär det i praktiken? Det handlar dels om ett medvetet sätt att berätta om oss själva, vår verksamhet och våra kunder. Det är också ett smart retoriskt knep för att levandegöra information.

En berättelse är helt enkelt ett oslagbart sätt att nå ut med ett budskap, för alla som på olika sätt jobbar med information, marknadsföring och pedagogik.

Aktiverar hjärnan

Traditionella presentationer glömmer vi lätt bort, eller slutar att lyssna på. Men med ett kärnfullt budskap som har en story (en berättelse) och en mening, gör att du når fram på ett sätt som ingen annan kommunikation lyckas med. Den vetenskapliga förklaringen är att storytelling aktiverar hela hjärnan – till skillnad från traditionella presentationer – och därför blir världens äldsta också mest världens mest effektiva kommunikationssätt.

Lästips: The science of storytelling: why telling a story is the most powerful way to activate our brains.

I storytellingutbildningen hjälper vi dig att identifiera grunderna i en “riktig” berättelse, och skapa en egen personlig story för ditt företag eller din verksamhet, som kan visa vilka ni är och göra ett äkta och oförglömligt avtryck i dagens informationsbrus.

Våra kurser

Kursledaren Jenny Eklund har under de senaste åren personligen utbildat och handlett 150 kursdeltagare i strategiskt berättande och corporate storytelling, och dessutom hållit inspirationsföreläsningar för många hundra personer om detta effektfulla kommunikationsverktyg. Hon anlitades bland annat för storytellinguppdrag i projektet Västerbotten – berättarnas län 2011-2014.

Vi arbetar med storytelling utifrån tre olika aspekter och målgrupper:

  • Storytelling som ett effektfullt verktyg när du ska presentera
  • Corporate storytelling som stärker varumärket i ett företag eller i en organisation – internt och/eller externt
  • Storytelling som pedagogisk metod för att få deltagarna mer engagerade (och komma ihåg vad utbildaren eller presentatören sagt!)

Innehåll

Mål: Deltagarna kommer att få kunskap om och praktiskt jobba med corporate storytelling – strategiskt berättande i organisationer och företag – som metod och kommunikationsverktyg. När kursen är slut har alla fått stöd att skapa en egen berättelse som kan användas i direkt i verksamheten samt en förståelse för hur berättelser kan användas systematiskt som metod för olika aspekter av såväl extern som intern kommunikation i sin organisation eller sitt företag.

En kursdag i storytelling

Ger först och främst en grundkunskap i storytelling som kommunikationsverktyg, genom konkreta exempel och övningar, utifrån en enkel och effektiv formel för berättande. Fokus är också på att hitta en proffsig och effektfull berättelse som kan illustrera ditt budskap eller det som din verksamhet eller organisation står för – extern och/eller internt.

Två kursdagar i storytelling

Dag 2 jobbar vi med fördjupade kunskaper och framförande. Du jobbar praktiskt med övningar och exempel från din egen verksamhet, både muntligt och skriftligt, och får personlig feedback och tips från både ledare och kompetenta kurskamrater. Samt mental träning för att stärka dig själv och ditt budskap. Innan dagen är slut har alla deltagare fått de grundläggande delarna i sin egen jobbstory klar, samt verktyg för att fortsätta arbetet med storytelling på hemmaplan

Max 10 deltagare per grupp, för att alla ska hinna få personlig handledning och öva. 

Uppföljning

Varje deltagare har efter kursen möjlighet att få personlig hjälp med skapandet av egna stories, både innehållsmässigt och språkligt.

Hur man kan jobba med storytelling finns också som en inspirationsföreläsning. Här kan du läsa mer:

Kurslängd

1-2 dagar. En kursdag ger en grundkunskap i storytelling och en start på egen berättelse. Dag 2 jobbar vi med fördjupning, övningar samt muntligt och skriftligt framförande.

Relaterade kurser

De som går kursen Första hjälpen för utbildare kan också ha stor nytta av att lära sig storytelling som verktyg. En snabbversion av storytellingutbildningen finns också med i kursen “Vad är grejen?” – Konsten att nå ut med ett budskap.

Sagt av deltagare

”Ni har avdramatiserat berättandet och visat hur jag kan använda det för att stärka vårt varumärke. Jag har fått verktyg som kan tillämpas i många olika sammanhang.”

”Kursmetoden funkar verkligen, och imponerar! Man kan börja med med ”ingenting” och sluta med en berättelse. Kung!”

”Jag känner mig som en blind som plötsligt har börjat se!”
/Informatör

“Bra blandning av allt! Kände inte till storytelling från början, men har insett vad kul och intressant det är! Ser hur jag kan få nytta av det i jobbet, fått bra verktyg.”
/Turistbyråchef

“Gillar det pedagogiska upplägget. Den personliga kontakten. Bra konstruktiv feedback. Ni har en fantastisk förmåga att få gruppen med er. Positiviteten, feedbacken, värmen, input från alla i gruppen har varit så värdefullt. Alla har peppat varandra att våga gå utanför sina vanliga gränser.”
/Informatör

“Fantastic course. I go away with new perspective.”

“Berättandet är ett mycket bra marknadsföringsverktyg som kan öka tydligheten och synligheten kring vår verksamhet. Jag kommer att använda berättelser mycket mer i jobbet nu.”
/Företagare

“Övningarna var suveräna, det gav nya verktyg och gjorde att man fick igång fantasin och mer kött på benen om hur man kan använda verktygen. En YES-upplevelse! Jag har också fått insikt i vad jag vill förmedla och hur. Jag har funnit ett sätt att “knyta ihop säcken” mellan historik och vår egen roll idag.”

“Berättandet är ett mycket bra marknadsföringsverktyg som kan öka tydligheten och synligheten kring vår verksamhet. Jag kommer att använda berättelser mycket mer i jobbet nu.”

Related Projects