Coachning, Ledarskap

Coachande förhållningssätt

Under den här utbildningsdagen får du grundläggande förståelse över vad coachande förhållningssätt innebär och en träning i att leda coachande samtal.

Ett coachande förhållningssätt handlar om ett synsätt, en tro på varje människas inneboende förmåga att utvecklas och lösa problem. Att ge råd eller tala om vad andra ska göra kan visserligen fungera i vissa sammanhang, men hämmar också den personliga kreativiteten och initiativförmågan.

En coachande kommunikation lär andra att leda sig själva och är ett värdefullt verktyg som på olika sätt kan stötta och locka fram både svar och handling från en medarbetare eller klient. Det skapar förutsättningar för utveckling, mening, skaparkraft, effektivitet och vilja till ansvar. Vilket i förlängningen också leder till större trivsel och lönsamhet på en arbetsplats.

Innehåll i kursen

  • Den viktiga skillnaden mellan handledning, chefskap och coachning
  • Effektiv feedback och kraftfulla coachfrågor
  • Lyssna på flera nivåer
  • Våra största hinder och möjligheter vid ett samarbete – och knep för att möta dem!
  • Så kan ett coachande förhållningssätt användas av både chefer, ledare och medarbetare

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med coachande förhållningssätt och professionell coachning som metod:

KURSLÄNGD

1 kursdag (+ individuell coaching för varje deltagare).

PASSAR IHOP MED

Bra komplement till denna kurs är våra workshops Mitt ledarskap och passet om Värderingar i praktiken – från ord till handling.

Sagt av deltagare

“Den här kursen väckte både “aha” och “oh shit”- insikter. Gav förståelse kring vad det är som saknats i vår arbetsgrupp. Jag har fått mig en rejäl tankeställare, och nycklar till hur vi kanske kan få ett mer positivt arbetsklimat i mitt team framöver.”
/Teamledare