MÅL OCH MENING

Mål och visionsarbete behöver inte innebära diffusa, övergripande ord utan innehåll. Tvärt om kan det utgöra viktiga grundstenar som ger inspiration, fokus och nödvändig tydlighet inför såväl nya [...]

VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN

Vilka värderingar och etiska utgångspunkter ska genomsyra vår verksamhet? Finns det ett önskvärt sätt att företräda verksamheten, och vilka kriterier ska ligga till grund för det? Under dagen [...]

MEDIETRÄNING

Vässa dina förmågor att nå ut i media. Kursen ger konkreta tips och övningar i att skriva pressmeddelande och bli intervjuad, samt grundläggande kunskap om hur journalister jobbar och hur [...]

MUNTLIG PRESENTATION

Ytterst få människor är perfekta presentatörer. Alla vi andra måste träna och fortsätta utveckla våra förmågor. Det här är en praktisk workshop i presentationskonst som ger talarträning för dig [...]

KREATIV WORKSHOP

Har ni ett ämne som behöver avhandlas på ett kreativt sätt, en strategi som behöver tas fram eller ett problem som behöver lösas? Vi skapar ramar, passande övningar och leder arbetspasset med en [...]

page 1 of 2