Information: Förändrings-, innovations- och partnerskapsprocesser görs numera via vårt systerföretag OC Process & Innovation Partners.

Vårt mål är att stötta våra kunder till att nå högre och längre än de själva trodde var möjligt. Ofta innebär det en process där människorna bakom idéerna och planerna får en chans att växa.

Vägen till framgång ser inte alltid ut som folk tror att den gör. Vi vet vilka fallgropar och trassliga vägar man kan hamna i, men framför allt hur man hittar kärnan i det som är just kundens satsning, och utvecklar därifrån. (Vi föreläser också om dessa ämnen, läs mer under rubriken Utbildningar)

Vi stöttar team, företag eller organisationer i utvecklingsprocesser och satsningar, för att nå fokus, samsyn och kunna utkristallisera och nå tydliga mål. Utifrån det syfte som kunden identifierat bidrar vi med trygghet, tydlighet och inspiration som facilitatorer.

Alltifrån projekt till kreativa möten

Det kan till exempel handla om ett projekt eller en utredning som behöver styras upp på ett effektfullt sätt, personaldagar som behöver ett medskapande upplägg, en ledningsgrupp eller styrelse som vill jobba kreativt med en specifik fråga, en metod som ska implementeras i verksamheten eller att ta fram en skräddarsydd utbildnings- och kommunikationsstrategi. Ni kan också få vår hjälp att ordna kreativa workshops i arbetsgrupper, styrelser eller team, för att få fatt i kärnan i ett problem och hitta kreativa lösningar.

Arbetet bygger alltid på en verksamhetsnära analys och en förståelse för hur mänsklig utveckling fungerar i praktiken. Processen är i fokus, där alla inblandade får en möjlighet att bidra till både problemformulering och slutresultatet. Aktivt lyssnande på flera nivåer, coachande förhållningssätt, kollegial handledning och resultatorienterat arbete som ska utmynna i superkonkreta åtgärder är viktiga ingredienser i de processer vi deltar i.

Varför ta in en utomstående processledare?

Business People with Jigsaw Puzzle and Teamwork ConceptProjektledning handlar ofta om strategier, målstyrning och ekonomi; viktiga och självklara grunder i ett komplext arbete. Men någonstans längs vägen är det också lätt att glömma bort människorna som ska delta i verksamheten, och hur deras förmågor bäst kan tas tillvara i satsningen.

Hur får man en grupp att arbeta effektivt, inspirerat och målinriktat? Hur kan allas krafter användas på ett smart sätt – både före, under och efter en satsning? Som utomstående facilitator och processledare kan vi ofta komma med färska ögon och öron till ett projekt eller ett möte, och har ständigt utvecklingsprocessen i fokus. Vi är inga stake holders med egenintresse i frågan, utan kan som processledare skapa förutsättningar för delaktighet och samarbeten, god kommunikation, engagemang och konkret handling – så att projektet eller satsningen kommer i mål på alla plan.

Exempel på processer vi faciliterat och/eller lett

Sagt om våra tjänster

“Jag har i tjugo års tid arbetat med olika projekt inom kultursektorn. I det senaste projektet, Västerbotten – berättarnas län, har jag den stora förmånen att samarbeta med Sprind och Jenny Eklund. Jag har aldrig tidigare stött på någon som så snabbt och effektivt som Jenny kan plocka fram och fånga upp vad som är det mest väsentliga i ett projekt eller en verksamhet. Och (ännu bättre…) som lika effektivt och samtidigt ödmjukt hela tiden hjälper till att förbättra och utveckla vår verksamhet.”
/Anders Karlsson, Region Västerbotten

“Jenny Eklund har en fantastiska förmåga att handleda och få fram många bra saker vi alla bär på utan att själva förstå det.”
/verksamhetschef

“En rejäl skjuts i arbetet med våra försäkringsmedicinska utbildningar! Gav många handfasta och praktiska tips som kommer ge positivt resultat direkt under våra utbildningsdagar. Vi fick även förslag på hur vi kan arbeta långsiktigt för att förändra och utveckla de organisatoriska förutsättningarna för våra försäkringsmedicinska utbildningar. Vi fick mycket inspiration och ser fram emot fortsatt samarbete med Thomas Fritz och Sprind.”
/Karin Starzmann, Västra Götalandsregionen

”Efter två dagars intensivt arbete under Jenny Eklunds ledning har vi fått något abstrakt att bli tydligt och klart. Tack! För mycket god vägledning i projektarbetet och för din fantastiska förmåga att handleda och få fram många bra saker vi alla bär på utan att själva förstå det.”
/Suzanne Habra, verksamhetchef i Solna kommun.

“Jag lämnar mina varmaste rekommendationer till andra att anlita Jenny Eklunds kompetens. Under de år som vi har samarbetat har hon alltid levererat det eftersökts och mer därtill – med professionalism, lyhördhet och nyskapande tankegångar.”
/Tomas Wennström, fd ombudsman ABF

“Jenny lyckades genom ett coachande förhållningssätt, stor öppenhet och nyfikenhet samt mycket god analytisk förmåga, på kort tid skaffa sig en bild av vår verksamhet och dess behov. Hon delade effektivt och pedagogiskt med sig av sina kunskaper såväl muntligt som i en välskriven och tydlig skriftlig rapport, till stor nytta för mitt arbete.”
/Annika Forsgren, verksamhetschef Gröna Navet.