Coachning

Professionell coachning ger stöd att utvecklas, komma vidare, lösa ett dilemma eller uppnå sina drömmar och mål.

Coachning bygger på en övertygelse om att varje människa egentligen har alla viktiga svar inom sig. Coachen är det där stöttande och utmanande bollplanket som hjälper till att plocka fram de tankar, insikter och beslut som behövs för att komma vidare i en process.

Vad är coaching?

Coachning är dels ett förhållningssätt, och dels en metod. Många tror att coachning handlar om att ge råd, medan det snarare är tvärt om. Coachning skiljer sig från många andra metoder bland annat genom att inte komma med färdiga lösningar eller fastna på “varför”. Ett coachande förhållningssätt handlar om att tro på varje individs förmåga att lösa en uppkommen situation, att ta ansvar för sitt eget arbete och sitt eget liv. Coachande är en lärprocess; att hjälpa en person att själv få syn på vad som händer och besluta hur man ska gå vidare.

En professionell coach hjälper klienten att hitta lösningar på utmaningar, eller vägar framåt i en process, genom en tydlig samtalsteknik. En coach är expert på förändringsprocessen, men behöver inte vara sakkunnig inom kundens kompetensområde. Coachen stärker och hjälper på olika sätt klienten själv att komma vidare – genom att belysa, reflektera och fråga. Metoden är mycket målfokuserad och handlingsinriktad. Coachning kan ske både individuellt, i par och i grupp.

Coachning via Sprind

Ofta behövs det en utomstående part som kan bistå med nya perspektiv, och som gör att man kommer vidare från sina egna invanda tankebanor, eller får incitament att äntligen ta tag i eller följa upp det där man tänkt göra.

  • Vi erbjuder renodlad professionell coachning, till framför allt ledare och företagare, som vill komma vidare i sin utveckling eller få stöd att lösa en specifik situation.
  • Vi använder ett coachande förhållningssätt som genomsyrar all Sprindverksamhet; oavsett om det handlar om en utbildning, processledning eller kommunikationsträning.
  • Vi utbildar i ett coachande förhållningssätt till arbetsgrupper som vill utvecklas inom området.

Lyssna också på Googlechefen berätta om det bästa råd han någonsin fått. Först tyckte han det var konstigt att han som var så framgångsrik skulle ha en coach – men sedan insåg han att de flesta borde ha en:

Våra coacher

Sprinds grundare Jenny Eklund jobbar med utveckling för både ledare och grupper och är diplomerad coach, utbildad i både svensk och amerikansk regi enligt riktlinjer från ICF, International Coach Federation. Hon coachar på distans och tar emot nya klienter 2015 i mån av tid. Här kan du läsa mer ingående om upplägget och coachningen Jenny erbjuder klienter. 

Vi samarbetar också med några andra utvalda professionella coacher när det gäller större uppdrag, som till exempel i ledarskapsprogram med många deltagare. Alla våra coacher har tystnadsplikt.

Sagt av några kunder och klienter

“Jag anser att coachning passar bra för ledare i utveckling, som därigenom deltar i en mål- och handlingsstyrd process. Coachning hjälper ledaren att hitta sin egen kunskap och kreativitet och ta nästa steg i livet. Coachen stödjer och utmanar individen eller teamet att nå målen.
Jenny Eklund har levererat som coach och utbildare för mig och min personal, med såväl kompetens som engagemang, och med både hjärta och hjärna. Resultatet blir över förväntan. Högsta betyg! Jag fortsätter gärna samarbetet med Sprind AB”
/Anna-Lena Bergman, chef på Elevhälsan i Umeå kommun

“Vi har blivit coachade av Jenny Eklund i flera omgångar i vårt företagande. En av hennes största styrkor är att hon alltid har utgått ifrån vilka vi är och vad vi vill – inte ifrån vad man ”ska” göra för att lyckas med sin affärsidé. Hon kom alltid till våra träffar engagerad och intresserad, och hade alltid 100 % fokus på oss och på vårt företag. Jennys affärscoachning har bland annat hjälpt oss att:

  • formulera en vision som speglar vad vi vill med vårt företag och att sätta konkreta mål som tar oss närmare den visionen
  • se och dra nytta av varandras styrkor och att fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden på ett sätt som stärker företaget
  • hitta en balans mellan arbete och privatliv och att välja arbetssätt som speglar våra ambitioner och drömmar, både som privatpersoner och företagare.”

/Hanna Selinder och Lisa Rönnblom, Bättre Text AB

Många fler röster från coachklienter hittar du här.

Handledning

Sprind handleder inom kommunikations- och utbildningsområdet, där vi har mångårig erfarenhet och specialkompetens.

Handledning handlar ofta om olika former av pedagogiskt bollplank eller vägledning, där handledaren har ett professionellt förhållningssätt och egen erfarenhet av området det gäller – som expert eller kollega. Som handledare delar vi med oss av våra erfarenheter från 20 års utvecklingsarbete inom kommunikation- och utbildningsbranschen.

Kollegial handledning

Ett alternativ till personlig handledning från en utomstående expert, är att använda sig av kollegial handledning som metod för att ta till vara på medarbetarnas kompetenser på en arbetsplats. Eller varför inte anordna en Master mind-session? Vi hjälper arbetsgrupper att facilitera och systematisera den interna handledningen, så att man får ut det bästa av varandras kompetenser.

PageLines- iStock_000013089666Small.jpg